ArendBewindVoering


Welkom op de site van Arend Bewindvoering. Arend Bewindvoering is een jonge onderneming die financiële zaken overneemt voor mensen die daar zelf om wat voor reden niet in staat zijn. Dit wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van de situatie kunnen maken.


De kracht van Arend Bewindvoering zit in onze persoonlijke benadering en aandacht om samen met u tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Het is onze werkwijze om altijd op huisbezoek te gaan bij de intake. Wij vinden het erg belangrijk dat u in uw eigen omgeving bent, waardoor we een goed beeld krijgen met wat voor persoon we te maken hebben.


In het geval van schulden stellen we gezamenlijk een budgetplan op met als doel de schulden niet verder op te laten lopen. We scheppen orde in uw inkomsten en uitgaven en bekijken mogelijkheden om schulden af te gaan lossen. Wij trachten u weer te laten genieten van een onbezorgde toekomst! Dit doen we door uw financiële zorgen zo veel mogelijk uit handen te nemen.


U hebt bij ons één vast aanspreekpunt die volledig van de situatie op de hoogte is. Dit is wel zo prettig in een stressvolle periode wanneer u de schulden en/of het budget niet meer kunt overzien. Wij nemen contact op met uw schuldeisers en proberen voor u tot goede betalingsregelingen te komen. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat uw post voortaan bij ons terechtkomt zodat wij zo snel mogelijk kunnen reageren op elke situatie.


We doen niet alleen bewind van mensen met schulden. Cliënten kloppen aan via het maatschappelijk werk, GGZ of reclassering. Hierdoor hebben we te maken met mensen uit verschillende doelgroepen. Sommigen hebben problematische schulden, anderen hebben een geestelijke aandoening, waardoor het beheer over de eigen financiën niet meer lukt. Die variatie maakt het werk van een bewindvoerder natuurlijk heel erg leuk. Zeker omdat we vasthouden aan persoonlijk contact. Elke persoon waarover we bewind voeren kennen we persoonlijk. Dankzij uitstekende software zijn we altijd up-to-date. Veel informatie leggen we vast in onze systemen.


Wij zijn door de rechtbank Noord-Nederland benoemd tot beschermingsbewindvoerder. Dit laat zien dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die sinds april 2014 verplicht zijn gesteld door de overheid. Als bewindvoerder moeten we ieder jaar verantwoording afleggen aan de rechtbank over het beheer van de financiën van u en van onze andere klanten. De rechtbank laat ons weten of we uw financiën op de juiste manier afhandelen. Ook dienen wij onze bedrijfsvoering te laten controleren door een accountant. Door deze kwaliteitswaarborg bent u ervan verzekerd dat uw financiële belangen op een professionele wijze worden gewaarborgd en dat u de best mogelijke begeleiding krijgt.


De kwaliteit vinden we erg belangrijk. Jaarlijks vindt er ook een evaluatie plaats bij u aan huis om de financiën door te nemen, maar ook om uit te wisselen hoe we het beide vinden verlopen. We stellen vast of er bepaalde aspecten zijn die misschien beter kunnen.


Arend bewindvoering heeft de intentie om kleinschalig te blijven. Dit maakt een persoonlijk en integer contact mogelijk. Wij beseffen maar al te goed dat het een grote stap voor u is om uw financiën volledig uit handen te geven. Wij zullen ons uiterste best doen om uw belang met zorg te behartigen.