ArendBewindVoering


Hoe gaat bewindvoering in zijn werk?


Intakegesprek

Als u zich aanmeldt nemen we telefonisch contact met u op voor het maken van een kennismakingsgesprek. We zullen nader kennis maken met u en uw financiële situatie bespreken. Het doel is om daar meer zicht op te krijgen. Daarnaast kijken we ook wat de gewenste situatie is. We vertellen wat beschermingsbewind precies inhoudt en wat dit voor u in de praktijk betekent.

Als we besluiten om met elkaar verder te gaan, wordt de overeenkomst en een verzoekschrift voor beschermingsbewind ingevuld. Hierin staat waarom het als noodzakelijk gezien wordt om onder bewind te gaan. Dit wordt opgestuurd naar de rechtbank in uw regio.

Tevens geven wij u een lijst waarop precies aangegeven staat wat wij nodig hebben om uw financiën zo goed mogelijk te beheren. Inzicht in uw huidige situatie is van belang om een goede inschatting te maken voor de toekomst.

Nadat de aanvraag naar de rechtbank is opgestuurd, komt er een uitnodiging van de rechtbank. Zowel u als wij als beoogd bewindvoerder zijn bij de zitting aanwezig. De rechtbank zal aan de belanghebbende vragen of hij/zij achter het verzoek van bewindvoering staat en wat de beweegredenen zijn. Als de rechter de bewindvoering toekent, zijn wij vanaf dat moment verantwoordelijk voor uw geldzaken.


Werkzaamheden na toekenning bewind.

Zodra het bewind door de kantonrechter is toegekend, openen wij een ‘beheerrekening’ voor u waar voortaan uw inkomsten en belastinggeld op terecht komt. Over deze rekening kan alleen de bewindvoerder beschikken. Daarnaast ontvangt u wekelijks of maandelijks geld op uw ‘leefgeldrekening’ voor uw dagelijkse uitgaven zoals boodschappen. We zullen een goed overzicht maken wat uw inkomsten en uitgaven per maand zijn. We maken een plan van aanpak op maat, dit op basis van uw persoonlijke situatie. We stellen een huishoudelijk budget op.

Vervolgens zorgen we ervoor dat we informatie inwinnen bij diverse bedrijven en instanties, waar u contact mee heeft om hen op de hoogte te stellen van het bewind. Zij zullen voortaan de post naar ons toezenden.

Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat de inkomsten waar u recht op heeft ook ontvangen worden. Daarom vragen wij huur- en zorgtoeslag aan en vragen wij kwijtschelding aan voor lokale belastingen. Natuurlijk zoeken we eerst uit of u daar recht op heeft.

Zoals eerder gemeld, zorgen we dat de vaste lasten betaald worden en nemen wij de administratieve zaken op ons. Ook verzorgen wij de jaarlijkse belastingaangifte van Box 1.

Belangrijk is dat u, indien u dat wenst, op de hoogte bent wat er met uw financiën gebeurt. We zullen u maandelijks een overzicht sturen.