ArendBewindVoering


Tarieven Bewindvoering 2022


Arend Bewindvoering werkt conform de richtlijnen die door het Ministerie van Justitie zijn vastgesteld wat betreft de tarieven die horen bij bewindvoering. Er wordt in de tarieven onderscheid gemaakt of er één of twee personen onder bewind komen. Onder de intakekosten verstaan wij het aanvragen van de bewindvoering en het in kaart brengen van de financiële situatie. Alle tarieven die worden vermeld zijn inclusief 21% BTW. Voor 2022 gelden de volgende tarieven:

Eén Persoon


Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)    € 709,06
Maandtarief    € 125,53
Maandtarief bij problematische schulden    € 162,44
Eindrekening en verantwoording    € 266,20

Echtpaar/Samenwonend


Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)    € 850,63
Maandtarief    € 150,54
Maandtarief bij problematische schulden    € 194,81
Eindrekening en verantwoording    € 319,44


Voor het in rekening brengen van eventuele brengen van eventuele extra werkzaamheden is vooraf toestemming van de kantonrechter nodig.

Rechtbank


De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering € 85,00 griffiiekosten in rekening.

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering


Indien uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt kunt u een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming ontvangen van de gemeente. Wij verzorgen voor u de aanvraag hiervoor.